Mobilne przesiewacze bębnowe

Mobilne przesiewacze bębnowe – doskonałe rozwiązanie do skutecznego przesiewania różnorodnych materiałów. Te mobilne maszyny są idealne do separacji, sortowania i klasyfikacji różnych frakcji materiałów sypkich, takich jak ziemia, piasek, kruszywa, kompost, czy odpady budowlane.

Wynajem Mobilnych Przesiewaczy Bębnowych

SM518 Profi, SM620 Profi, SM718 SA

Przesiewanie : – ziemi – kompostu – biomasy – torfu – śmieci – kamieni – gruzu

Możliwe frakcje 10mm , 20mm, 25mm, 40mm, 50mm, 80mm, 100mm itp